продажба от разстояние

Настоящото споразумение, включително случаите, когато КУПУВАЧЪТ (Потребител) осъществява транзакции с приложението на мобилното си устройство, трябва да купува, като направи поръчка на https://www.thebaklavahouse.com.tr/ уебсайта за електронна търговия на ПРОДАВАЧА („ИНТЕРНЕТ САЙТ ”). Регламентира правата и задълженията на страните по отношение на продажбата-доставка и други въпроси на продуктите/услугите („ Продукт/Продукти ”), посочени по-долу към КУПУВАЧА. След като КУПУВАЧЪТ одобри настоящото Споразумение на УЕБСАЙТА, цената и разходите за Продукта (ите) се поръчват чрез избрания от него начин на плащане.

1- СТРАНИ

ПРОДАВАЧ
Име на доставчика/заглавие: частна фирма Yusuf Selcuk
Пълният адрес на продавача: 1.Murat .
Телефон на продавача: +90 (546) 973 0 111
Имейл адрес на продавача: info@thebaklavahouse.com.tr

КУПУВАЧ
Име и фамилия :
Адрес :
Телефон :
Електронна поща :

2- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР, ПРОДУКТ, ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Видът и Типът, Количеството, Марка/Модел/Цвят, Единична цена (и) и Продажна цена на Продуктите (стоки/услуги) и Информация за доставка, включително Информацията за плащането (събирането) и мястото на доставка, съобщено от КУПУВАЧА, са както следва следва. Ако куриерската компания, която ще извърши доставката, няма клон на мястото на КУПУВАЧА, КУПУВАЧЪТ трябва да го получи от друг близък клон, за да бъде уведомен от ПРОДАВАЧА (Необходимата информация ще бъде предоставена на КУПУВАЧА по имейл/ поща, SMS или телефон). Други въпроси, свързани с доставката, са посочени в член 7 от договора по -долу.
ЦЕНА НА ЕДИНИЦАТА НА ПРОДУКТА (TL) ЧАСТ ОБЩО (TL)
Марка, продукт, размер и др. ___TL – ___TL
Междинна сума Общо продукти (без ДДС) ___TL
Такса за доставка Обработка на поръчката и такси за доставка-___ TL
ДДС Законов данък общо ___ TL
Отстъпка Използва се код за отстъпка и др. ___ TL
ОБЩО ПОРЪЧКА ПЛАЩАНЕ ОБЩО (с включен ДДС) ___ TL

Информация за плащане (събиране)
Начин на плащане-Средства: (Кредитна карта / Кредитна карта на вратата или в брой)
[Тип карта Visa / Mastercard….
Номер на карта ….
Кредитна карта за плащане…
Единичен изстрел към кредитна карта.
Обща сума … ]

Информация за доставка
Име, Фамилия / Заглавие: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Имейл: _____
ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ
Име, фамилия, титла: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Имейл: _____
TR номер / данъчен номер: _____
Данъчна служба (корпоративна):

3- ВЪПРОСИ, ЗА КОИТО Е ИНФОРМИРАН ПРЕД КУПУВАЧА

КУПУВАЧЪТ потвърждава, че е бил информиран за следните проблеми, като е видял и разгледал всички конкретни обяснения на съответните страници-раздели на УЕБСАЙТА, преди КУПУВАЧЪТ да приеме това Споразумение на УЕБСАЙТА и да сключи поръчка и плащане задължение.

Заглавието и информацията за контакт на ПРОДАВАЧА и актуална уводна информация,-Етапите на процеса на продажба по време на закупуването на продукта (ите) от УЕБСАЙТА и подходящите инструменти-методи за коригиране на неправилно въведената информация,
Електронна информация за контакт, че ПРОДАВАЧЪТ е член на Търговската камара (ETSO-Одринска търговско-промишлена палата) и правилата за поведение на ETSO за професията (Телефон: +90 284 225 10 14, www.etso.org.tr)
Правила за поверителност, обработка на използване на данни и електронна комуникация, прилагани към информацията на КУПУВАЧА, прилагана от ПРОДАВАЧА, и разрешенията, дадени от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА по тези въпроси, законните права на КУПУВАЧА, правата на ПРОДАВАЧА и процедурите за използване правата на страните,
Ограниченията за доставка, определени от ПРОДАВАЧА за продуктите,
Начини на плащане-средства, приети от ПРОДАВАЧА за продукта (ите), предмет на договора, основните характеристики-качества на Продуктите, общата цена, включително данъци (обща цена, която трябва да бъде платена от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА, включително свързаните с нея разходи) ),
Информация за начините на доставка на продуктите до КУПУВАЧА и разходите за доставка-доставка-товар,
Друга информация за плащане/събиране и доставка по отношение на продуктите и информация относно изпълнението на договора, ангажиментите и отговорностите на страните по тези въпроси,
Продукти и други стоки и услуги, които КУПУВАЧЪТ няма право на отказ,
В случаите, когато КУПУВАЧЪТ има право на отказ, условията, продължителността и процедурата за използване на това право и ако правото не бъде използвано своевременно, КУПУВАЧЪТ ще загуби правото си на отказ,
В Продуктите с право на отказ, ако Продуктът е счупен или променен поради неизползването му в съответствие с инструкциите за употреба, нормалното функциониране или техническите спецификации през периода на отказ, искането на КУПУВАЧА за оттегляне може да не бъде прието и в във всеки случай ПРОДАВАЧЪТ ще бъде отговорен пред ПРОДАВАЧА, приет от ПРОДАВАЧА. В такива случаи той може да събере сума, която сметне за подходяща според дефекта или въпросната промяна, чрез приспадане (компенсиране) от погасяването, което ще бъде извършено на КУПУВАЧА,
В случаите, когато има право на отказ, той може да върне Продуктите на ПРОДАВАЧА по някакъв начин и всички свързани с тях финансови въпроси (включително начините за връщане, цената и връщането на цената на Продукта и отстъпките и приспаданията, които могат да бъдат направени за точките за възнаграждение, спечелени/използвани от КУПУВАЧА по време на връщането),
Ако КУПУВАЧЪТ е юридическо лице, той се купува за търговски или професионални цели.