сигурност

Принципите, следвани от The Baklava House („Лична фирма Yusuf Selçuk“) при събиране и използване на личните данни, получени чрез уебсайта („Уебсайт“) въз основа на желанията на потребителите („Потребител (и)“), са регламентирани в настоящия Политика за поверителност.Лични данни, които могат да бъдат събраниКъщата Баклава, на уебсайта, в зависимост от достъпа на потребителя до уебсайта и действията, които ще предприеме;
  • Информация за самоличност
  • Информация за сигурност на транзакциите
  • IP информация
  • Правна информация и информация за съответствие
  • Информация за връзка
  • Информация за управление на искане/жалба
  • Информация за потребителя
  • Информация за управление на инциденти
  • Информация за транзакциите на потребителите
Той ще може да събира друга информация, която може да е необходима за извършването на услугите, предмет на Уебсайта и която се счита за лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и цялото съответно законодателство. Потребителят изрично се съгласява да обработва данните, които може да сподели с TheBaklava House по свое искане, в рамките на обхвата, посочен в тази Политика за поверителност, за посочените цели.Съгласно членове 3 и 7 от Закона за защита на личните данни, данните, които са необратимо анонимизирани, няма да се считат за лични данни в съответствие с разпоредбите на гореспоменатия закон, а дейностите по обработването на тези данни ще се извършват без да са обвързани съгласно разпоредбите на тази Политика за поверителност.
Използване на ”бисквитка”
The Baklava House автоматично събира данни като посетените секции и областите на кликване на Потребителите, върху които е щракнато по време на тяхната навигация в уебсайта. Тези данни, получени с помощта на технологията, наречена „бисквитка“, са статистическа информация. Целта на тази технология е да направи съдържанието на посетените от потребителите раздели по -лесно достъпни за потребителя от първото им посещение на сайта. Повечето браузъри са проектирани да приемат тези „бисквитки“, които са технически комуникационни файлове, но Потребителите винаги могат да променят настройките на браузъра си, така че техническият комуникационен файл да не пристига или да се издава предупреждение при изпращане на техническия комуникационен файл.Baklava House има правото да свързва поведението на Потребителите на уебсайта с „бисквитка“ в браузъра и да определя списъци за ремаркетинг въз основа на показатели като броя на разглежданите страници, продължителността на посещението и броя на целевите завършвания с цел онлайн поведенческа реклама и маркетинг. След това целевото рекламно съдържание може да се показва на Потребителя на уебсайта или на други сайтове в дисплейната рекламна мрежа според техните интереси.
Цел на използването на данни
Baklava House събира лични данни, така че Потребителят да може да се възползва от Уебсайта, в случай на членство в Уебсайта, регистрация на членство, подобряване на предлаганите услуги, развитие на услугата, популяризиране и информация за нови услуги, в този контекст, предоставяйки на потребителя необходимата информация, той може да работи, за да се свърже с компанията и да изпълни задълженията, произтичащи от естеството на услугите, които предоставя.Посочените лични данни могат да се обработват в рамките на дейностите по отчитане и развитие на бизнеса на Baklava House, а също така могат да се използват за целите на извършване на различни статистически оценки, създаване на база данни и провеждане на пазарни проучвания, без да се разкрива самоличността на Потребителя. Ако Потребителят също даде своето/нейното съгласие, споменатата информация може да бъде обработена, съхранена, предадена на трети страни за директен маркетинг от The Baklava House и нейните сътрудници, както и с цел уведомяване относно промоцията, поддръжката и поддръжката на различни приложения, продукти и услуги чрез споменатата информация. Потребителят може да се свърже. Baklava House също ще може да обработва и споделя лични данни с трети страни, без да получава отделно съгласие на потребителя, в съответствие с членове 5 и 8 от Закона за защита на личните данни и/или в случай на изключения в съответното законодателство. Основните от тези ситуации са споменати по -долу:изрично предвидено в законаОбработването на лични данни е необходимо, при условие че е необходимо за защита на живота или физическата неприкосновеност на лицето или друго лице, което не е в състояние да изрази съгласието си поради действителна невъзможност или чието съгласие не е юридически валидно, при условие че тя е пряко свързана с установяването или изпълнението на какъвто и да е договор между Потребителя и The Baklava House. Данните за законните интереси на The Baklava House, при условие че са задължителни за изпълнение на законови задължения, са публикувани от Потребителя себе си, обработката на данни е задължителна за установяване, упражняване или защита на право, при условие че не уврежда основните права и свободи на потребителя. обработката е задължителна.Споделяне на данниBaklava House получи личните данни на Потребителите, като използва тези лични данни.